Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokBeszámoló a 4. FETA Café műhelykonferenciáról

Május 9-én megtartottuk a 4. FETA Café műhelykonferenciánkat, amelynek témája az interkulturális és online tanácsadás volt, szervezője pedig az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központja.

2019. május 15.

Az előbbi téma különösen aktuális a felsőoktatás nemzetköziesítése, az egyre több itt tanuló külföldi hallgatóval kapcsolatban jelentkező új kihívások miatt, amelyre számos intézmény nincs még felkészülve. Az SZTE életvezetési tanácsadója, Gál Zsuzsanna már jó pár éves gyakorlat tapasztalatait oszthatta meg a résztvevőkkel. Az online tanácsadás viszonylag új terület, és ahogy Sebő Tamás előadásából megtudtuk, rengeteg lehetőséget hordoz, de sajnos még csak alig pár hazai felsőoktatási intézmény tanácsadói gyakorlatában találkozhatunk vele.


Gál Zsuzsanna, dr. Szenes Márta, Tajti Péter és Sebő Tamás délelőtti előadásait követően délután két szekcióban folytatódott a műhelymunka. Az online tanácsadással foglalkozón betekintést nyertünk az e-mail alapú online tanácsadók munkájába, egy-egy üzenet értelmezése kapcsán élénk beszélgetés alakult ki, és mint azt a konferencia záróköréből megtudhattuk, több, a módszerrel kapcsolatban korábban szkeptikus pszichológus kollégát győztek meg az előadók a módszer relevanciájáról.


Az interkulturális tanácsadás fókuszú műhely izgalmas szakmai kérdéseket feszegetett: úgymint az eltérő vallási, nemzeti identitásból fakadó kihívások és személyes élmények a tanácsadói gyakorlatban; a klinikai problémákkal küzdő külföldi hallgatók továbbküldésével kapcsolatos problémák (a megfelelő ellátórendszer hiánya miatt), vagy a szervezeten belül még kaotikus feladatleosztásból, információhiányból adódó nehézségek. Végül a másik szekcióval közös zárókörben a külföldi hallgatókkal kapcsolatos munka örömeit és motivációit is megfogalmaztuk, amiben a másik kultúra iránti kíváncsiság, nyitottság, hasonló helyzetben megélt tapasztalatokból (is) adódó segíteni akarás, empátia is jelen van.

beszamolo_Feta