Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokBeszámoló a SANSZ Konferenciáról - 2019.04.11.

2019. április 11-én SANSZ Konferenciát tartottunk a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában. Konferenciánk célja volt a Szegedi Tudományegyetemen működő speciális képzési igényű hallgatókat támogató szolgáltatások bemutatásán túl a felvételi előtt álló sajátos nevelési igényű tanulók és a velük dolgozó gyógypedagógusok, pedagógusok, iskolapszichológusok elérése. A közös gondolkodás elindításával nem csupán olyan ötleteket szerettünk volna bemutatni, amelyet az SNI diákokkal dolgozó szakemberek, pedagógusok hasznosíthatnak mindennapi munkájuk során, hanem magukat az érintett (SNI) tanulókat is szerettük volna megerősíteni és bátorítani a továbbtanulásban, a felsőoktatásban való részvételre.

2019. április 11.


A délelőtt folyamán Szakál Péter, oktatási igazgató színvonalas megnyitóját követően Dr. Sebőné Dr. Szenes Márta köszöntötte a résztvevőket bemutatva az Életvezetési Tanácsadó SANSZ programjában jelenleg regisztrált sajátos képzési igényű hallgatók megoszlását. Majd az érintett hallgatók nevében Szalontai Beatrix, a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatója köszöntötte az érdeklődőket. A megnyitót követően a látássérült hallgatók támogatásának lehetőségeit és a tanulást segítő speciális segédeszközöket Nagygyörgy Éva rehabilitációs szakértő ismertette, majd Arany Tünde, audiológus, tapasztalati szakértő tartott előadást a hallássérülés hátteréről és a hallássérült hallgatók nehézségeiről, az őket támogató korszerű segédeszközökről, technológiáról.

A délelőtti programot követően a konferencia résztvevői betekintést nyerhettek az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ Eszközös Képességfejlesztő Zsonglőr kurzusába, a bátor érdeklődők ki is próbálhatták az egyes eszközöket. Az ebédszünetet követően a diszlexia szemléleti hátteréről és a pszichés fejlődési zavarral küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) hallgatóknak szóló kurzusokról tartottak előadást a kurzust vezető oktatók. Marunák Mária, tanulásmódszertan tréner a Hatékony tanulás felsőfokon, Csányi Csaba, coach az Építs Versenyelőnyt a diszlexiádból! című kurzust, még Jeddi Ágost, zsonglőr tréner az Eszközös Képességfejlesztő kurzust ismertette a közönséggel.

A délután hátralévő részében három műhely keretében az érintett látás-. hallás- és disz-es hallgatókkal való találkozásra, tapasztalatcserére volt lehetőség, még az Idegennyelvi Kommunikációs Központ által a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nyelvtanításának módszerét bemutató műhelyen vehettek részt az érdeklődő hallgatók, nyelvtanárok.


Az eseményről videós összefoglalót is készítettünk, mely itt érhető el: