Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokFelmérték az SZTE-n a gólyák kompetenciáját

Az SZTE-n az elsősök 60 százaléka vett részt a felmérésen. A diákok tudása többnyire egyforma szinten van, de a BTK Neveléstudományi Intézetének vezetője szerint egyik kar vezetése sem lehet nyugodt.

2018. október 08.


A 2018/19-es tanév első heteiben feltérképezték az idén egyetemi éveiket megkezdő fiatalok kompetenciaszintjét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, cserébe egy kreditet kaptak a diákok. A mérés fókuszában a matematikai gondolkodás, az olvasás-szövegértés, a problémamegoldó képesség, illetve egy kari specifikus teszt állt. Ez kiegészült egy, a hallgatók tanulási stratégiáit kutató kérdőívvel.


Összesen 2229 elsőéves nappalis diák írt tesztet, ez az SZTE új hallgatóinak közel hatvan százaléka. A felmérésben legnagyobb számban (686) a TTIK-s hallgatók vettek részt, ugyanakkor a részvételi arányt tekintve az ÁOK-os (78,9 százalék), a FOK-os (80 százalék), a GYTK-s (78 százalék), valamint az MGK-s (77,8 százalék) hallgatók voltak a legaktívabbak. Az eredmények alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a fiatalok tudása többé-kevésbé egységes, összességében egyik kar vezetősége sem lehet nyugodt a lemorzsolódást illetően, ugyanis mind a tizenkét karon vannak kiemelkedően magas, ugyanakkor alacsonyabb képességszintű hallgatók is. Arányuk karonként változik – magyarázza Molnár Gyöngyvér professzor, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézetének vezetője.

A szakembertől megtudtuk, a frissen felvett diákok tanulási potenciáljának változására is kíváncsiak voltak, ezért összemérték az elmúlt négy évre vonatkozó adatokat. Ebből kiderült, hogy átlagosan véve nőtt a 2015 óta felvett diákok tanulási potenciálja, 2018-ban mind az új ismeretek elsajátítását mérő feladatokon, mind az újonnan tanultak alkalmazását kérőkön jelentősen magasabban teljesítettek a diákok, mint a 2015-ben felvételt nyert és tesztet írt társaik. – A felvett diákok között vannak, akiknek az átlagos képességszintje egy átlagos általános iskolás diák szintjén mozog, több mint két szórásnyira lemaradva az átlagos képességszintűnek nevezhető társaiktól, míg vannak olyan kiemelkedően magas képességszinttel bíró hallgatók is, akik az átlagos teljesítményt több mint három szórásnyira teljesítik túl – részletezte.

A jó állás és a jó fizetés a legjobb ösztönző

Kiderült, a diákok által alkalmazott tanulási stratégiák között csaknem 70 százalékban szerepel a memorizálás, és 50 százalékuk halogatja a tanulást. – Akik hajlamosabbak a memorizálási stratégiák alkalmazására, azok teljesítménye tendenciaszerűen alacsonyabb, mint azoké, akik más tanulási stratégiát követnek. Kutatási eredményeink szerint a tanulókra a külső körülmények motiválóan hatnak. Ösztönzi őket, hogy jó állást szerezzek, jó fizetést kapjanak. Ennek megvalósítása a tanuláson keresztül történhet. Így érdemes lenne tudatossá tenni, hogy az, aki stratégiáit használja a tanulásban, alkalmazható tudást szerez, jobban is boldogul és könnyebben eléri céljait. Figyelni kell azonban arra az eredményünkre is, hogy ne a memorizáló stratégiák gyakori használatát értékeljék, vagyis, ha a tanuló csak visszaadja a tananyagot, az még nem feltétlenül jár azzal, hogy új szituációban tudja is alkalmazni – hangsúlyozza a Neveléstudományi Intézet vezetője. Hozzátette, a lemorzsolódás csökkentése érdekében érdemes lenne az egyetemen a szaktárgyi hiányosságokat pótló kurzusok mellett a hatékony tanulást segítő, tanulási képességeket fejlesztő általános kurzusokat is indítani.

Több éve induló "Hatékony tanulás felsőfokon" kurzusunk többek között ezt a célt is szolgálja!
Csoportos tanulás-módszertani kurzusaink lezajlottak ebben a félévben, de lehetőség van egyéni tanulásmódszertani tanácsadásra is.
Időpontot itt lehet kérni: tanacsado@rekt.szte.hu


Nem hasonlíthatók össze a teljesítmények

Molnár Gyöngyvér elmondta, a bemeneti kompetenciamérés eredményei ismételten alátámasztották az érettségi eredmények bizonytalanságát. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a közép- és emelt szintű vizsgák közötti összefüggés különböző erősségű, ami jól tükrözi azt a komoly problémát, hogy a különböző szinteken nyújtott teljesítmények nem hasonlíthatók össze egymással – emelte ki.

A héten minden diák megkapja a személyre szabott, szöveges javaslatokat és az objektív viszonyítási pontokat tartalmazó jelentést, illetve a karok vezetői is a részletesebb elemzéseket tartalmazó leírásokat.

forrás:
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/felmertek_az_szte-n_a_golyak_kompetenciajat_a_hallgatok_fele_halogatja_a_tanulast_nem_kizart_a_lemorzsolodas/2575190/?mredirect=1szeged_hirek/felmertek_az_szte-n_a_golyak_kompetenciajat_a_hallgatok_fele_halogatja_a_tanulast_nem_kizart_a_lemorzsolodas/2575190/