Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  AktualitásokEgyenes út az egyetemre!

Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.

30 órás, 30 kreditpontos akkreditált program pedagógusok részére

2020. augusztus 19.

AKKREDITÁCIÓ száma: 12/147/2019


Célja:

* a gyakorló középiskolai tanárok felkészülésének támogatása a diákok továbbtanulásának sokirányú megsegítéséhez.

* az eltérő képzési igényű diákok továbbtanulási esélyeinek és fejlesztési lehetőségeinek támogatásában való segítségnyújtás.

* a felsőoktatásban való továbbtanulást hatékonyan megalapozó tanulásmódszertan viszonyformáló és szokásformáló módszereinek megismertetése, a tanulási képességet fejlesztő eljárások és a tanulást segítő korszerű módszerek bemutatása, a tanítási-tanulási folyamatokba történő hatékony integrálás szemléltetése.

* a résztvevők tájékoztatása a felvételi rendszer és a pályaorientáció aktuális kérdésköreiben, a pályaválasztás sikeres megalapozásának lehetőségeiben.


A témakörökből:


  • A serdülőkor és fiatal felnőttkor mentálhigiénéje

  • Kik a fogyatékossággal élő diákok?

  • A tanár feladatkörei esélyegyenlőségi aspektusból

  • A digitális generációk tanulási sajátosságai és képességfejlesztése

  • A diszlexiás fiatalok tanulási hatékonyságának növelése

  • A tanulás tanításának intézményi integrálása: a tanulásmódszertan hálóterve

  • A pályatervezés elméleti háttere

  • Pályaválasztás és pályaismeret, munkaerőpiac


Következő időpontok:

2021. január 26-27-28 (3 teljes nap)

vagy

2021. január 27-28-29 (3 teljes nap)


AKTUÁLISAN ONLINE FORMÁBAN (zoom) VALÓSULNAK MEG A PROGRAMOK.

(A képzés három napos, a két képzés független egymástól).


Jelentkezési határidő: 2020. január 15. (péntek)


Részvételi díj: nincs, a program az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 sz. projekt keretében valósul meg

  • Intézmények számára kihelyezett képzés, minimum 10 fő jelentkezése esetén.


További tájékoztatás és jelentkezés:


Tel: 30/290-3160


Amennyiben intézménye számára érdekes a fenti lehetőség, keressen a fenti telefonszámon, hogy megbeszélhessük a részleteket.