Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  Diákcentrum
Küldetés:


A felsőoktatásban tanuló diákok oktatásban való részvételének, testi, lelki egészségének, eredményes életvezetésének elősegítése.


A tevékenység keretében tanácsadás történik aktuális mentálhigiénés problémákban, tanulási kérdésekben, krízishelyzetekben és a pályaválasztás terén. A személyiség legkülönbözőbb területeinek fejlesztése, valamint az általános pszichológiai kultúra bővítése érdekében pszichológiai tréningek, kurzusok, tanfolyamok, előadássorozatok indulnak.


Kiemelt feladat közép- és általános iskolai területen a droggal, szexualitással, AIDS-szel kapcsolatos ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenység.
Mindezen tevékenységünket a dél-alföldi régióban kívánjuk kifejteni, melynek keretében folyamatos konzultációt, szupervíziót, módszertani bázist biztosítunk az ott működő diáktanácsadó központok számára.

Az Alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.052/1994/6. szám alatt, 2004. október 22. napján kelt és 2004. november 16. napjával jogerőre emelkedett végzésével kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította.jogi


Az alapítvány vezetése


A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntést hozó szerve, amely hét főből áll.


A Kuratórium élén az elnök áll, akit az alapítók kérnek fel, bíznak meg, valamint gondoskodnak új kinevezéséről az elnök halála vagy lemondása esetén.


A Kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.

 

A kuratórium tagjai:
- Dr. Sebőné dr. Szenes Márta (elnök)

- Katona Miklós (titkár)
- Dr. Grezsa Ferenc
- Csomortáni Domokos Zoltán
- Pintér Tibor
- Schreiner Attiláné

- Bálint Sára Eszter

Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását.

 

A Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő, tagjai:

- Nagy Katalin Ágnes

- Kuba Péter

- Hegyi - Tóth Erika


Az alapítvány 1 %-os SZJA felajánlásokat tud fogadni.

Adószám: 18452763-1-06

Diákcentrum Universitas Alapítvány
6721 Szeged, Kálmány Lajos u. 19.