Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ  --  Akkreditált Pedagógus TovábbképzésekAkkreditált Pedagógus Továbbképzés

A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA

- OROSZLÁNY PÉTER MÓDSZERE -

 

30 órás, 30 kreditpontos akkreditált program pedagógusok részére

akkreditáció száma: 9/349/2018

A tudás hatékony megszerzéséhez nélkülözhetetlen alapképességeket fejlesztő,

konkrét tanulási módszertant bemutató tréning

Célja:

Gyakorló tanárok felkészítése a tanulás tanítására, a gyerekek tanuláshoz való viszonyának pozitív irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, saját tanulási módszerük kialakítására. A tanulási önismeretük és tanulási képességeik fejlesztésének integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába.

A témakörökből:

 • Tanulási szokások feltárása és alakítása
 • A tanulás tanításának programja – rejtett és nyitott tanterv, hálóterv
 • Figyelmi képességek, emlékezet, gondolkodás fejlesztése
 • Szövegértés fejlesztése
 • Gyakorlatok a figyelem, beszédtechnika, szaktárgyi szókincs, szövegértés, emlékezet és gondolkodás fejlesztésére
 • Olvasásfejlesztés számítógéppel
 • A tanulás hatékony stratégiái
 • A személyiségtípusok tanulási motivációi, fejlesztési lehetőségek
 • A digitális generációk tanulási sajátosságai és képességfejlesztése
 • A diszlexiás fiatalok tanulási hatékonyságának növelése

 

Következő időpont Szegeden:
2022. június 27-29.

(3 teljes nap)


Részvételi díj: 38.000,- Ft

(+ szállás, étkezés igény szerint)


Jelentkezési lap itt tölthető le pdf vagy doc formátumban.

Intézmények számára kedvezményes részvételi lehetőség, kihelyezett képzéssel.


További tájékoztatás és jelentkezés:

Marunák Mária, Tel: 30/290-3160

e-mail: eetkkepzes@gmail.com

Iskoláinkban egyre több a tanulással küszködő gyerek, és egyre több a tanítással és neveléssel küszködő tanár. A problémák a gyerekek tanuláshoz való rossz viszonyában, szokásrendjük hiányosságaiban, tanulási képességük és az ehhez szükséges részképességek fejletlenségében, valamint a tanulási módszerekben és technikákban való járatlanságukban nyilvánulnak meg. A „Tanulásmódszertan tanítása” c. pedagógus továbbképzés ezekre a problémákra kínál hatékony megoldást: feltárja a tanulási-tanítási nehézségek hátterét, bepillantást ad a terápia és a rehabilitáció lehetőségeibe, bemutatja a tanulási szokások kialakításának eszközrendszerét, saját élményű feladatokon keresztül közel hozza a résztvevőkhöz a tanulási képességek fejlesztésének gyakorlatát, ennek munkaformáit (kooperatív technikák, oldó beszélgetések, kérdőívezés, játék stb.) az egyes részképességek területén (figyelem, beszéd, hangos és néma értő olvasás, emlékezés, gondolkodás), számba veszi a legfontosabb egyéni tanulási módszereket, megadja az alapokat a tanulásmódszertan iskolai órarendbe és tanítási szakórákba illeszthető tanítására, felkészít a rendelkezésre álló taneszközök használatára, a tanítás során követendő szemléletmódra és jelzi a sikeres megvalósításhoz szükséges iskolaszervezési feladatokat.


A képzés jellemző munkaformái, módszerei: előadás, csoportos beszélgetések, feladatok saját-élményű kipróbálása egyéni-, páros- és csoportgyakorlatok keretében.

 

Tematika

A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA
című 30 órás továbbképzési programhoz

akkreditáció száma: 43/18/2014

 A képzés célja :
Gyakorló tanárok felkészítése a tanulás tanítására, a gyerekek tanuláshoz való viszonyának pozitív irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik fejlesztésére, saját tanulási módszerük kialakítására. A tanulási képességek fejlesztésének integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába.


A képzés részletes tematikája:

1

A tanfolyam programja és követelményrendszere, ismerkedés, közösségépítés

1 óra

2

A tanítás-tanulás folyamatában résztvevők problémáinak összegyűjtése, elemzése

2 óra

3

Motíváció: a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása a tanári gyakorlatban

2 óra

4

A tanulás tanításának programja, a tanulás tanításának rejtett és nyitott tanterve

2 óra

5

A tanulási szokások feltárása /napi ritmus, szokásrendszer, időmérleg/ és alakítása

1 óra

6

Figyelemfejlesztés: az észlelés, a figyelem fajtái, terjedelme, fejlesztő gyakorlatok

3 óra

7

A beszéd fejlesztése: beszédtechnika, kifejezőképesség, gyakorlatok

3 óra

8

A kifejező, hangos olvasás, gyakorlatok

1 óra

9

A néma, értő olvasás, a dinamikus olvasás: olvasásfejlesztés számítógéppel

2 óra

10

Az emlékezet fejlesztése: típusok, memoriterek, mnemotechnikák

2 óra

11

A gondolkodás fejlesztése: kérdéskörei és tanítása

3 óra

12

Korszerű technikák a tanulói képességek szolgálatában

3 óra

13

Korszerű tanítás- és tanulásszervezés, mint a tanulás tanításának megvalósítása:

4 óra

14

A tanfolyam zárása

1 óra

 

A teljesítés követelményei:
A résztvevők a tréning és az egyéni felkészülés után olyan tanulásmódszertani, vagy szaktárgyi órákat tartanak, melyeken hasznosítják a megismert tanulásmódszertani szemléletet és melyekbe beépítik, alkalmazzák a tanulási képességet fejlesztő gyakorlatokat, módszereket és munkamódokat.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozásokon való 90 %-os részvétel, valamint írásbeli beszámoló (3-5 oldal) készítése a képzés elvégzése után 6 hónapon belül: az alapvető tanulási stílus feltárása, a tanulási hatékonysággal kapcsolatos problémák okainak felismerése, a tanítás során lehetséges lépések és kipróbált módszerek felmutatása a konkrét tanulói csoportokban.

Értékelési szempontok: a tanfolyamon szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításának mélységét, azok alkalmazásának képességét, eredményességét mutatja a dolgozat. Értékelés: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.


Írásos beszámoló készítéséhez ajánlott témák:
- tanítási tapasztalatok összegzése;
- tanulási diagnózis egy gyermekcsoportról;
- esettanulmány készítése a diagnózis alapján történő, tanulást segítő foglalkozásokról (csoportos vagy egyéni eset);
- részletes óraterv a tanultak alapján;


Taneszközök:

 • Tanulásmódszertan tankönyv:5-8.
 • Tanári kézikönyv, 5-8. - tanítási tanácsok, módszerek
 • Tanulásmódszertan tankönyv középiskolásoknak
 • Tanári kézikönyv, középiskola - tanítási tanácsok, módszerek
 • Filmek DVD-n: Tanulási szokások, A tanítás gyönyörűsége, Ébredj a nappal, Zsinórvarázs, Fajátékok
 • Dinamikus olvasásfejlesztő program - CD és Munkafüzet


Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

Előzetes tudásszint mérés
Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás


Minőségbiztosítási űrlapunk itt tekinthető meg.